Bloog Wirtualna Polska
Są 1 267 902 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Parki Narodowe w Polsce

poniedziałek, 14 listopada 2011 17:05
Skocz do komentarzy

Witajcie ;D
Postanowiłam Wam umilić czas mojego czytania i napiszę referat o Parkach Narodowych w Polsce ;D

 

PARKI NARODOWE

 

            Parki narodowe są obszarami wyróżniającymi się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. Polskie parki narodowe oferują nam olbrzymią różnorodność krajobrazu, przyrody i sposobu spędzania czasu. W zależności od upodobań, można w nich podziwiać surowe oblicza ośnieżonych Tatr, przemierzać słowińskie piaski, obserwować nadmorskie klify albo leśne ostępy białowieskiej puszczy. Tereny te możemy zwiedzać pieszo, pedałując, wiosłując, kłusem, w psim zaprzęgu, szybując lub na jednej bądź dwóch nartach.

         Obecnie w Polsce znajdują się 23 parki narodowe, podczas gdy w całej Europie ich liczba wynosi około 370, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki - 360. Pierwszy w Polsce - Białowieski Park Narodowy został utworzony w 1947 r. (pow. 10,5 tys. ha), pierwszy na świecie - Park Narodowy Yellowstone powstał w Stanach Zjednoczonych (zał. 1872 r., pow. 898,4 ha), a w Europie najstarszym parkiem jest Park Narodowy Sareks w Szwecji (zał. 1909 r., pow. 194 tys. ha).  Największym parkiem na świecie jest Park Narodowy Greenland, na Grenlandii (Dania), zajmujący powierzchnię 97 200 tys. ha             a dla porównania największy w Polsce Biebrzański Park Narodowy obejmuje obszar zaledwie 60 tys. ha.

         W Polsce wyróżnia się następujące parki:

1.Babiogórski Park Narodowy - utworzony 30 października 1954 r. Znajduje się on w Polsce południowej, w powiecie suskim i nowotarskim (województwie małopolskim) przy granicy ze Słowacją. Po słowackiej stronie istnieje park krajobrazowy "Horná Orava". Obejmuje północną i południową stronę masywu Babiej Góry włączając najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego – Diablak (1725 mn.p.m.).

2. Białowieski Park Narodowy - położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej. Za początki jego istnienia przyjmuje się rok 1921. Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych.

3. Biebrzański Park Narodowy – powstał w 1993 roku i jest największym parkiem w Polsce. Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk. Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych.

4. Bieszczadzki Park Narodowy - położony przy granicy z Republiką Słowacką i Ukrainą obejmuje najciekawsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym pasma górskie Bieszczadów Zachodnich. Powstały w roku 1973 Park obejmował zaledwie 5 582,02 ha. Chronił wtedy jedynie niewielką część cennych przyrodniczo obszarów (głównie kompleks połonin z niewielkim obszarem przyległych lasów). Bieszczadzki Park Narodowy jest jedną z najcenniejszych w Polsce i Europie ostoi zwierząt. Odnotowano tutaj 224 gatunków zwierząt kręgowych w tym: 51 ssaków, 144 ptaków, 7gadów, 11 płazów, 10 ryb i 1 gatunek minoga.

5. Drawieński Park Narodowy - swoim kształtem przypomina literę V, a to za sprawą dwóch rzek: Drawy i  jej dopływu - Płocicznej. Park został utworzony dla ochrony ekosystemów wodno-leśnych, z całym bogactwem gatunkowym występujących tu: grzybów, roślin i zwierząt oraz ukrytych wśród puszczańskich lasów elementów dziedzictwa kulturowego.

6. Gorczański Park Narodowy - utworzony w 1981 r., chroni centralną i północno-wschodnią część pasma Gorców. Na terenie Gorców funkcjonują dwa obszary specjalnej ochrony o randze europejskiej. Pierwszy z nich to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Gorce.  Na terenie tej ostoi występuje co najmniej 19 gatunków ptaków.  W roku 2008 utworzono drugi Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk o nazwie Ostoja Gorczańska. 

7. Kampinoski Park Narodowy – został utworzony w 1959 roku. Ponad 73% powierzchni parku zajmują lasy. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, a dominującym siedliskiem bór świeży. W niezwykle urozmaiconym krajobrazie dominują wydmy i bagna. To one nadają mu piętno i decydują o jego uroku. W 2000 r. park wraz ze strefą ochronną został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery, a w 2004 r. wszedł w skład sieci NATURA 2000.

8. Karkonoski Park Narodowy - położony jest w Sudetach Zachodnich i obejmuje szczytowe partie Karkonoszy z głównym szczytem Śnieżką. Został utworzony w 1959 roku. Park charakteryzuje się bogatą i urozmaiconą rzeźbą - grupy skał o fantastycznych kształtach, rumowiska skalne, gołoborza, cyrki polodowcowe i jeziora górskie, liczne źródła i potoki. Najbardziej znanymi skałkami i jednocześnie najczęściej odwiedzanymi są Pielgrzymy, Trzy Świnki, Końskie Łby, Kukułcze Skały.

9. Magurski Park Narodowy - utworzony w 1995 roku. Park chroni przede wszystkim unikalny w skali Karpat obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Charakterystycznym elementem krajobrazu są liczne formy skałkowe ukryte w rozległych kompleksach leśnych, stanowiących część Puszczy Karpackiej. Szata roślinna znajduje się w zasięgu dwóch pięter: pogórza i regla dolnego.

10. Narwiański Park Narodowy - chroni rozległą, silnie zabagnioną i pokrytą szuwarami dolinę rzeki Narwi, dzielącej się tu na wiele koryt. Narwiański Park Narodowy to jedyny w Polsce park narodowy , w którym nie ma wydzielonego obszaru ochrony ścisłej. Emblematem Narwiańskiego Parku Narodowego jest błotniak stawowy.

11. Ojcowski Park Narodowy - najbardziej charakterystycznymi ssakami Parku są nietoperze. Spośród 21 gatunków żyjących w Polsce, na terenie OPN i najbliższej okolicy stwierdzono 17. Dość często spotkać można w czasie hibernacji w jaskiniach podkowca małego i nocka dużego.

12. Park Narodowy "Bory Tucholskie" - swym zasięgiem obejmuje cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo fragmenty największego, leśnego kompleksu w Polsce.  Park jest największym skupiskiem wydm śródlądowych w Borach Tucholskich. Bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu sandrowego są również rynny polodowcowe o przebiegu południkowym. Jedną z większych rynien, nie tylko w rejonie Borów Tucholskich, ale i na całym niżu - jest Rynna Jeziora Charzykowskiego, o długości prawie 18 km i szerokości, miejscami dochodzącej, do 2,5 km.

13. Park Narodowy Gór Stołowych - największym zainteresowaniem osób odwiedzających Park, cieszą się zgrupowania skalnych ścian, wież, grzybów i form przypominających kształtem zwierzęta oraz postaci ludzkie spotykane zarówno na Szczelińcu Wielkim, najwyższym szczycie Gór Stołowych o wysokości 919 m. n.p.m., jak również w Błędnych Skałach, których nazwa pochodzi od labiryntu wąskich uliczek i tuneli utworzonych w piaskowcowych skałach. 

14. Park Narodowy "Ujście Warty" - unikalne tereny podmokłe, rozległe łąki i pastwiska parku   to jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów w Polsce i Europie. Stwierdzono tu ponad 270 gatunków ptaków.  Nie można zapomnieć też o innych zwierzętach. W Parku stwierdzono dotychczas 36 gatunków ssaków, 9 gatunków płazów i 3 gatunki gadów. Spośród ssaków ściśle zależnych od wody w Parku zanotowano występowanie takich jak: wydra, bóbr, piżmak czy norka amerykańska.

15. Pieniński Park Narodowy - najatrakcyjniejszym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragmentem pasma są Pieniny Właściwe. Szczyty mają tu piękne i ostre sylwetki a doliny miejscami postać wąwozów skalnych. Na obszarze Pienin stwierdzono występowanie około 1100 gatunków roślin naczyniowych, 400 gatunków glonów, 320 gatunków mchów i wątrobowców, 470 gatunków porostów, 1200 gatunków grzybów. W Pieninach rosną dwa endemity (gatunki nigdzie indziej na świecie nie spotykane): mniszek pieniński, pszonak pieniński oraz odmiany endemiczne: chaber barwny, rozchodnik ostry odmiana wapienna, bylica piołun odmiana wapienna.

16. Poleski Park Narodowy - utworzony 1 maja 1990 roku w celu ochrony ekosystemów wodno – torfowiskowych, jako jeden z trzech o takim charakterze, w Polsce. Przyroda Poleskiego Parku Narodowego jest niezwykle bogata, choć Park obejmuje jedynie ok. 10 000 ha i są to głównie obszary wodno-błotne. Różnorodność siedlisk pociąga za sobą występowanie ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt, w tym takich, które występują jedynie w tej części Polski. 

17. Roztoczański Park Narodowy - obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocz, utworzony został w 1974 roku.  Park znajduje się w urozmaiconym krajobrazie Roztocza Środkowego w dolinie górnego Wieprza.  Główny ciek wodny Roztocza Środkowego i parku to rzeka Wieprz. Spośród około 190 gatunków ptaków spotykanych na terenie parku na uwagę zasługują: orlik krzykliwy, trzmielojad, bocian czarny, liczne dzięcioły (w tym rzadko występujący dzięcioł białogrzbiety), muchówka mała i białoszyja, gołąb siniak, czyż oraz pliszka górska.

18. Słowiński Park Narodowy - został utworzony w 1967 r. i jest obecnie jednym z 2 parków nadmorskich. Powstał przede wszystkim dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. O randze i wartości przyrodniczej SPN świadczy fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak: HELCOMBSPA, Światowy Rezerwat Przyrody czy obszar wodno-błotny Ramsar. Najlepiej poznaną grupą zwierząt bezkręgowych Słowińskiego Parku Narodowego są owady. Spośród stwierdzonych tu setek gatunków owadów, wykazano obecność 30 gatunków znajdujących się pod ścisłą ochroną - większość z nich to chrząszcze Coleoptera.

19. Świętokrzyski Park Narodowy - Zasadnicza część Świętokrzyskiego Parku Narodowego obejmuje Pasmo Łysogórskie - najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich z najwyższymi szczytami:  Łysicą (612 m n.p.m.), Agatką (608 m n.p.m.) oraz  Łysą Górą (595 m n.p.m.). Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego dominują lasy stanowiące blisko 95% jego powierzchni. Wędrując szlakami Świętokrzyskiego Parku Narodowego należy zwrócić uwagę na miejsca w lesie, w których występuje znaczna ilość drzew starych, porośniętych owocnikami nadrzewnych grzybów (hub), martwych stojących lub powalonych (np. przez wiatr).

20. Tatrzański Park Narodowy - Tatry to jedyny w Polsce obszar o charakterze wysokogórskim. Był on zatem zawsze trudniej dostępny, a trudne warunki życia powodowały, że przez wiele wieków teren ten nie był zagospodarowany przez człowieka. Dawało to możliwość swobodnego działania sił przyrody i uchroniło Tatry przed większymi przekształceniami.

21. Wielkopolski Park Narodowy - w Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe i 1 głaz narzutowy. Na terenie Parku znajdują się liczne zabytki. Do najcenniejszych należy drewniany kościół w Łodzi z XVII w. 

22. Wigierski Park Narodowy - wyjątkowe walory przyrodnicze jeziora Wigry i jego okolic sprawiły, że obszar ten został objęty międzynarodowymi formami ochrony przyrody. W 1975 r. jezioro Wigry wpisane zostało przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody  na listę najcenniejszych zbiorników wodnych świata. W 1998 r. Międzynarodowe Towarzystwo Limnologiczne  objęło jezioro programem pomocy naukowej i lobbingu na rzecz jego ochrony. W 2002 r. cały Wigierski Park Narodowy został uznany za obszar Ramsar, czyli obszar wodno-błotny o znaczeniu międzynarodowym.

23. Woliński Park Narodowy – utworzony  3 marca 1960 r. w celu ochrony jednego  z najcenniejszych przyrodniczo obszarów nadmorskich w Polsce. Obejmował on wtedy najcenniejszy fragment wybrzeża klifowego w Polsce z klifami dochodzącymi do 90 metrów wysokości oraz przylegający do niego ciąg wzgórz morenowych, a także tereny w południowo-zachodniej części wyspy Wolin.

Podziel się
oceń
2
1

Więcej na ten temat


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy
 • dodano: 08 listopada 2015 15:01

  all inclusive resorts arizona labor law poster nintendo wii console director jobs kvm automotive crm best card credit <br>transfer peanut butter jelly time european car breakdown cover fridae lord and taylor protect modesto <br>movers american lung association all in one laser printer

  autor Hal

  blog: https://storify.com/dfsfewfewf/gadzety-reklamowe

 • dodano: 08 listopada 2015 9:35

  perfspot mol free credit report sites baller conference call unlimited sexy boys auto loans refinance topeka kansas roamans 21sextury inkjet <br>color printers reverse cell phone lookup search engine placement <br>service credit card low apr timeshare to sell

  autor Michal

  blog: http://lanyrd.com/2016/gadzety-reklamowe/

 • dodano: 07 listopada 2015 11:25

  free real estate leads online phd counseling claims direct pat benetar group health <br>commence crm christian credit card counseling cpa online courses 1 day acuvue america travel california va <br>mortgage memorial day 2008 washington home mutual websidestory inc <br>virtual windows hosting

  autor Gina

  blog: http://gadzetyreklamowecom.tumblr.com/

 • dodano: 07 listopada 2015 8:11

  condos cheap cruise future brokerage exercise equipment television bike rack incorporating delaware ohio <br>lottery online option trade maternity tops hyoscyamine cannon printers บทความ sales <br>process improvement utah criminal attorney

  autor Estela

  blog: http://lanyrd.com/2016/gadzety-reklamowe-dla-firm/

 • dodano: 07 listopada 2015 6:44

  dry ice son dakika haberleri heli attack esop 401k corpedia <br>oblivion wiki cheap mattresses pyramid roswell hotels loan mortgage re uk <br>holland america cruise lines inflation bad consolidate credit debt online paralegal degrees vanessa paradis

  autor Zulma

  blog: http://lanyrd.com/2016/gadzety-reklamowe-z-nadrukiem/

 • dodano: 06 listopada 2015 22:59

  car hire malaga airport learn commodities trading confrence call mortgage <br>loan low credit lg phones baby gifts simple hosting online bingo alicante car rental online insurances <br>new cars prices doral biloxi dan le defense lawyers

  autor Ann

  blog: http://www.masterpeace.org/blogs/post/gadety_reklamowe_dla_firm

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

sobota, 23 września 2017

Licznik odwiedzin:  1 883  

Kalendarz

« wrzesień »
pn wt śr cz pt sb nd
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Archiwum

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 1883

Lubię to